WORK

︎


NEWS_
Des.2020


Merry Christmas and
Happy New Year from SAAHA!

_

Boomerang and Jungel bridge were one of the 3 finalists for the Oslo Architecture Prize 2018Our bridges were shortlisted for the Oslo City Architecture Price in 2018. The project was a collaboration with Degree of Freedom engineers and Asplan Viak landscape architects (Landskapsfabrikken)


https://www.aftenposten.no/osloby/i/QlbA6V/Jury-Dette-er-den-beste-arkitekturen-i-Oslo-akkurat-na_
LYSAKER METRO STATIONOur proposals receive second place in the design competition for the two new tube stations on Fornebubanen in Oslo!

We are proud of our proposals for Lysaker and Vækerø station and we thank Rundquist arkitekter AB and Degree of Freedom for great cooperation.

Congratulations to all the winners!

_
DRAMMEN BRIDGEWe are happy to announce that our proposal was selected for the new city bridge in Drammen!
Project is collaboration between SAAHA, Knight Architects, Degree of Freedom and Asplan Viak AS


Text from the local newspaper, Drammens Tidende:

"Det går mot ny bybru i Drammen til 673 millioner. Kommunens andel av kostnadene er 560 millioner. Rådmannen anbefaler ny bru fremfor å flikke på den gamle."
DRAMMEN: En tredel av Bybrua i Strømsø-enden må uansett skiftes på grunn av ombyggingen av Drammen stasjon og nye spor inn til stasjonen.
I en rapport om brua som Rambøll har laget anbefales det å bygge ny, siden hele brua fra 1936 er nedslitt.  I rapporten ble prisen for ny bru anslått til ca. 400 millioner. Den viser seg å bli høyere.
Nå har rådmannen vurdert alternativene, og innstiller på ny bru i saksutredningen til formannskap og bystyre.Bane Nor skal betale deler av det en ny bru koster, siden deler av den altså uansett må byttes ut på grunn av jernbaneomleggingen.Kommunens andel er stipulert til 560 millioner, inkludert moms. Forutsatt at kommunen får momskompensasjon, er det 458 millioner som belastes bykassen.

Moderne buebru
Tre team deltok i arkitektkonkurransen om utforming av ny bru, og rådmannen anbefaler alternativet Team 2 laget.
Med i dette teamet var Degree of Freedom/SAAHA/Knight Architects/Asplan Viak.
Slik beskriver teamet forslaget sitt: «Bybrua blir en moderne buebru med konstruksjon som visuelt fremstår tyngre og som forbinder Strømsø torg med torgaksen på Bragernes.»”
_
SAAHA 2017


SAAHA is a small office that works with relatively large projects. To achieve this we cooperate with many good colleagues and people who make us better architects.
SAAHA itself consisted in 2017 by a bunch of young and talented architects. Some of them returned to their studies, others will continue to learn elsewhere. We hope to see again some of them when they have finished their studies and we hope to meet some new colleagues in the coming year.
We wish to thank all those who worked for and with SAAHA in 2017, and wish you all the best for the new year.SAAHA  2023


︎ ︎