SAAHA  2024


︎ ︎


VERKET I MOSS

_

date:        2020

status:    ongoing 

type:        housing

client:      Höegh Eiendom
coll.:         lala Tøyen 

 Moss er i stor vekst, midt inne i betydelig befolkningsvekst og en viktig transformasjon av sentrumsnære og eldre byområder. Utviklingen av Verket står her i en særstilling med sin høye tetthet og nærhet til det historiske sentrum.


Det er viktig at alle har mulighet til å bo i byen. Vi ønsker å legge premisser for en variert bygningsmasse innenfor utviklingsområdet, både med tanke på størrelse, karakter og brukergrupper. Dette igjen kan gi eksibilitet til valg av eieform og mulighet for å utvikle boliger i alle prisklasser, slik at man oppnår mangfoldige beboergrupper i området.


Hva gjør Verket til et attraktiv sted


Verket har en unik plassering mellom fjorden, naturområdene ved Vansjø og elven i sør. Forslaget styrker forbindelsene til disse ulike naturkvalitetene og utnytter disse til å skape møteplasser og opplevelser på veien.

En god by er en levende by. Kombinasjonen mellom perfekt beliggenhet og fokus på å skape aktive offentlige rom legger til rette for et styrket Moss sentrum. Verket har alle de tradisjonelle ingrediensene bolig, næring og handel for å gjenskape den klassiske 24-timers byen.


-

Moss is a city that is facing big population growth. This project has its main focus to transform parts of both the city center and older city areas to living quarter for everyone that wants to live in Moss. The housing buildings consists for different apartment sizes within variety of prices suited for different needs.


Verket has a perfect location, with its unique location between the fjord, nature by the Vansjø and the river in the south, our design proposal will strengthen these connections making it more appealing to be more out in the nature close by. Besides high quality housing, our project will also create space for public use and commercial spaces , all ingredients to make Moss into an modern city that feels alive.