SAAHA  2024


︎ ︎


Sola Rådhus

_

date:          2013

status:      competition entry

type:          city hall

client:       sola kommune
"En plass i Sola" by SAAHA is one of the entries awarded with a purchase of proposal in the open competition for a new town hall for the Sola kommune.

«EN PLASS I SOLA» ønsker å skape gode rammer for byliv. Det nye rådhuset er plassert sammen med det eksisterende slik at det danner to tydelige, urbane men i sin karakter ulike byrom.

Den ene er «Rådhusplassen», et mer høytidelig sted for både små og store festligheter og arrangement med rådhuset som plassens fondmotiv. Den andre «Rådhusparken», ligger i syd med rådhuset som levegg. Rådhusparken er et sted hvor hverdagen kan utfoldet seg, enten man skal innom helsestasjonen, på møte eller bare ta en kaffe i rådhusets kantine. Et uformell sted hvor borgere kan møte de folkevalgte.

Vi foreslår et bygg med enkel og elegant karakterer der bygget i kraft av sin plassering blir et markant byggverk.
Bygget rammer inn den nye rådhusplassen og og knytter rådhusplassen sammen med den nye rådhusparken. Rådhusets atriet er offentlig tilgjengelig og utformet som en del av bevegelsen fra rådhusplassen til rådhusparken. Et hverdags møtested for de som bor i Sola. En effektiv og fremtidsrettet arbeidsplass for kommunens politikere og administrasjon. Et møtested der meninger brytes og innbyggere kommer tett på de folkevalgte.
“EN PLASS I SOLA” er et imøtekommende og positivt rådhus med lav terskel som inviterer innbyggerne inn til hjertet av rådhuset. Vi søker å skape et nytt sted, hvor innbyggeren i Sola står i fokus og det politiske livet blir synlig i et moderne, fleksibelt og økonomisk prosjekt.
Konseptet er robust og fremtidsrettet. Det eksisterende bygget beholder sin effektive plan og eksisterende infrastruktur knyttes sammen med nybygget og fungerer som ett. Prosjektet har utviklingspotensialet for å håndtere endringer i programmets sammensetning og fordeling innenfor kostnadseffektive rammer - uten at det går utover kvaliteten.