SAAHA  2024


︎ ︎


LØVOLD HAVPARK

_Bodø

date:         2023

status:     Detail and construction phase

type:         Timber office building

client:      Løvold Solution AS
coll.:         LALA Tøyen AS  
illus.:        SAAHA/LALA   Havnæringen samles i innovativt trebygg. I et nybygg på over 8.000 m2, ønsker Løvold Solution å samle aktørene i havnæringen.  Løvold Havpark bidra til å skape grønn vekst i blå næring.

SAAHA og LALA Tøyen samarbeider om å utvikle prosjektet. Detaljprosjektering og bygging starter i samspill med Hent.Nybygget knytter to eldre industrihaller sammen, og koblingen mellom innovasjon og produksjon skal bidra til nye samarbeid mellom bedrifter som jobber innenfor samme sektor. Både etablerte tungvektere og yngre start-ups organiseres i lokaler rundt et overlyst atrium som kalles Havrommet.

Oppover i Havrommet vil det slynge seg en elegant tretrapp. Rundt atriet legges det opp til uformelle møteplasser, og i første etasje finner du en åpen kantine som blir selve navet i det nye konglomeratet.  Bæresystemet av lim- og massivtre er også verdt å legge merke til. I Havparken vil du kunne «lese» hvordan bygget er konstruert, nesten som et byggverk med Kapla-klosser. Synlige ribbedekker i tre gir rom for tekniske føringer i åpne dekkekonstruksjoner. Resultatet er mye eksponert tre i det ferdige bygget, noe som har vist seg å være positivt for arbeidsmiljø og trivsel. SAAHA samarbeider med ingeniørene i Degree of Freedom om konstruksjonen.Byggherrens ambisjon for Løvold Havpark er at bygget skal oppnå BREEAM Outstanding.